Jurnal Penerimaan Tunai/Jurnal Pembayaran Tunai & Imbangan Duga


0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted September 11, 2011 by Sharkawi Ahmad
Subject: Prinsip Perakaunan
Total Views: 957

Pada 1 Julai 2005 En Murad memulakan Perniagaan AL-MURNI Enterprise mengedar pelbagai jenis kicap di Taman Batu Pahat dengan modal RM 50 000 seperti berikut:


: Tunai di bank RM20 000
: Premis RM30 000

Sepanjang bulan Julai 2005, urus niaga perniagaannya ditunjukkan oleh dokumen- dokumen perniagaan seperti dalam LAMPIRAN A.


Anda dikehendaki :


 1. Menyediakan catatan dalam buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [ 10 Y2 markah ]
 2. Memindahkan catatan dari (a) ke lejar yang berkaitan. [ 10 Y2 markah ]
 3. Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Julai 2005. [ 7markah ]

  Lampiran A

Tags: SPM. Akaun, Accounting, Perakaunan

All Answers


0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted September 12, 2011 by Sharkawi Ahmad
 1. Menyediakan catatan dalam buku catatan pertama (Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diterima). [ 10 Y2 markah ]

  Tarikh

  Butir

  Disk
  RM

  Tunai
  RM

  Bank
  RM

  Tarikh

  Butir

  Disk
  RM

  Tunai
  RM

  Bank
  RM

  2005 Julai 1

  Modal

  20,000

  2005 Julai 8

  Tunai

  1 000

  8

  Bank

  1,000

  25

  Alatan Pejabat

  3 000

  26

  Kedai Runcit Ahwee

  1,765

  28

  Belian

  580

  31

  Jualan

  245

  29

  Udangi Sdn Bhd

  258

  4 902

  30

  Gaji

  1 000

  31

  Baki h/b

  665

  11,863

  1,245

  21,765

  258

  1245

  21,765
  JURNAL AM


  Tarikh

  Butir

  Fol

  Debit (RM)

  Kredit (RM)

  2005

  Julai 1

  Bank

  20,000

  Premis

  30,000

  Modal

  50,000


  15

  Kenderaan

  10,000

  Modal

  10,000

  (Membawa masuk van ke dalam perniagaan)


  JURNAL BELIAN

  Tarikh

  Butir

  Fol

  Invois

  Jumlah (RM)

  2005

  Julai 3

  PEMBORONG TULIN KICAP

  3 280

  19

  Udangi Sdn. Bhd.

  5,160
  ---------

  31

  Akaun Belian

  (dt)

  8,440
  =====


  JURNAL JUALAN

  Tarikh

  Butir

  Fol

  Invois

  Jumlah (RM)

  2005

  Julai 6

  Kedai Runcit Ahwee

  2, 088

  10

  Kedai Runcit Ahwee

  90
  ---------

  31

  Akaun Jualan

  (kt)

  2 178
  =====


  JURNAL PULANGAN JUALAN/MASUK

  Tarikh

  Butir

  Fol

  Invois

  Jumlah (RM)

  2005

  Julai 20

  Kedai Runcit Ahwee

  54
  ---------

  31

  Akaun Pulangan Jualan/Masuk

  (dt.)

  54
  =====
 2. Memindahkan catatan dari (a) ke lejar yang berkaitan. [ 10 Y2 markah ]


  A/K Modal


  2005

  2005

  Julai

  31

  Baki h/b

  60,000

  Julai

  1

  Bank

  20,000

  Premis

  30,000

  15

  Kenderaan

  10,000

  ---------
  60,000
  ======
  ---------
  60,000
  ======

  A/K Premis


  2005

  2005

  Julai

  1

  Modal

  30,000

  Julai

  31

  Baki h/b

  30,000

  ---------
  30,000
  ======
  ---------
  30,000
  ======

  Kedai Runcit Ahwee


  2005

  2005

  Julai

  6

  Jualan

  2,088

  Julai

  26

  Bank

  1 765

  10

  Jualan

  90

  20

  Pui Jualan

  54

  31

  Baki h/b

  359

  ---------
  2,178
  ======
  ---------
  2,178
  ======

  A/K Belian


  2005

  2005

  Julai

  28

  Tunai

  580

  Julai

  31

  Baki h/b

  9,020

  31

  Pei Pemiutang

  8,440

  ---------
  9,020
  ======
  ---------
  9,020
  ======

  Udangi Sdn. Bhd


  2005

  2005

  Julai

  29

  Disk. diterima

  258

  Julai

  17

  Belian

  5,160

  Bank

  4,902

  31

  Baki h/b

  1,510

  ---------
  5,160
  ======
  ---------
  5,160
  ======

  A/K Gaji


  2005

  2005

  Julai

  30

  Bank

  1,000

  Julai

  31

  Baki h/b

  1,000

  ---------
  1,000
  ======

  ---------
  1,000
  ======

  A/K Kenderaan


  2005

  2005

  Julai

  15

  Modal

  10,000

  Julai

  31

  Baki h/b

  10,000

  ---------
  10,000
  ======
  ---------
  10,000
  ======

  A/K Alatan Pejabat


  2005

  2005

  Julai

  25

  Bank

  3,000

  Julai

  31

  Baki h/b

  3,000

  ---------
  3,000
  ======

  ---------
  3,000
  ======

  A/K Diskaun Diterima


  2005

  2005

  Julai

  31

  Baki h/b

  258

  Julai

  31

  Pel. Pemiutang

  258

  ---------
  258
  ======

  ---------
  258
  ======

  PEMBORONG TULIN KICAP


  2005

  2005

  Julai

  31

  Baki h/b

  3,280

  Julai

  3

  Belian

  3,280

  ---------
  3,280
  ======

  ---------
  3,280
  ======

  A/K Jualan


  2005

  2005

  Julai

  31

  Baki h/b

  2423

  Julai

  31

  Pel. Penghutang

  *2,178

  Tunai

  245

  ---------
  2,423
  ======

  ---------
  2,423
  ======

  A/K Pulangan Jualan/Masuk


  2005

  2005

  Julai

  31

  Pel. Penghutang

  54

  Julai

  31

  Baki h/b

  54

  ---------
  54
  ======

  ---------
  54
  ======


 3. Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Julai 2005. [ 7markah ]


  Imbangan Duga pada 31 Julai 2005

  Debit
  (RM)

  Kredit
  (RM)

  Tunai

  *665

  Bank

  *11 863

  Modal

  *60 000

  Premis

  30 000

  Kedai Runcit Ahwee

  *359

  Belian

  *9 020

  Gaji

  1 000

  Kenderaan

  10 000

  Alatan Pejabat

  3 000

  Pemborong Tulin Kicap

  3 280

  Jualan

  *2 423

  Pulangan Jualan

  54

  Diskaun diterima

  258

  6 5961

  6 5961  *
  1. Tarikh, butir dan amaun mesti betul untuk dapat markah (Buku Catatan Pertama Sahaja)
  2. Tidak terima jawapan yang berulang dalam buku catatan pertama kecuali catatan pembukaan Jurnal khas mesti ada tajuk, tidak terima jawapan jurnal khas yang menyerupai Jurnal Am
  3. Tidak terima dua jawapan, jika calon buat, terima dan tanda yang mula-mula sahaja
*