Sediakan Buku Tunai & Poskan urus niaga ke Lejar dan imbangkan


0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted May 8, 2011 by Sharkawi Ahmad
Subject: Prinsip Perakaunan
Total Views: 1660
Lejar dan Buku Tunai Runcit

Urus niaga berikut diambil daripada buku Kedai Kinta:
Baki pada 1 Januari 2011:
Penghutang:JuliaRM670
Penghutang:Sarah RM890
Pemiutang:AzizulRM2 460

Maklumat Tambahan

Tarikh
(2011)
Urus niagaRM
1 JanBaki tunai di tangan
Baki di bank
700
6 550
3 JanTerima cek daripada Julia
Terima diskaun
345
30
7 JanKeluarkan cek untuk membayar perbelanjaan promasi 675
11 JanTerima cek daripada Sarah250
12 JanJualan Tunai dibankkan530
17 JanTerima komisen dengan cek170
21 JanMengeluarkan wang daripada Bank untuk kegunaan pejabat200
25 JanBelian tunai280
26 JanMembayar kepada Azizul dengan cek
Diskaun tunai
1 550
50
27 JanBank memulangkan cek Sarah dengan bertanda ”Rujuk kepada penyuruh bayar”250
29 JanBayar sewa rumah kediaam keluarga dengan tunai pejabat370
30 JanBayar gaji pekerja dengan cek1 550


 • Anda dikehendaki menyediakan Buku Tunai 3 lajur
 • Poskan urus niaga tersebut ke Lejar dan imbangkan.
 • Tags: SPM, Soalan Percubaan, Tips, Perakaunan, Accounting

  All Answers


  0 Votes
  Sharkawi Ahmad
  Posted August 5, 2011 by Sharkawi Ahmad
  Buku Tunai

  Tarikh
  2011
  PerkaraDiskaunBankTunaiTarikhPerkaraDiskaunBankTunai
  1 JanBaki b/b6 5507007Promasi675
  3Julia3034521Tunai (k)200
  11Sarah25025Belian280
  12Jualan53026Azizul 501 550
  17Komisen17027Sarah (cek tak laku)250
  21Bank (k)20029Ambilan370
  2530Gaji1 550
  31Baki h/b/td>3 620250
  307 845900507 845900

  0 Votes
  Sharkawi Ahmad
  Posted August 6, 2011 by Sharkawi Ahmad
  b) Poskan urus niaga tersebut ke Lejar dan imbangkan.

  Julia

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  Jan 1
  Baki b/b6703Bank345
  Diskaun diberi30
  31Baki h/b295
  670670


  Sarah

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  Jan 1
  Baki b/b89011Bank250
  Bank (cek tak layan)250
  31Baki h/b890
  1 1401 140


  Azizul

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  26 Jan
  Bank1 550 2011
  Jan 1
  Baki b/b2 460
  Diskaun diterima50
  31Baki h/b860
  2 4602 460


  Diskaun diterima

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  Jan 31
  Pemiutang50


  Diskaun diberi

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  Jan 31
  Penghutang30


  Komisen diterima

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  Jan 17
  Bank170


  Ambilan

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011
  Jan 29
  Tunai370


  Gaji

  TarikhPerkara(RM)TarikhPerkara(RM)
  2011- 03-23 Jan 30Bank1 550
  *